REFERATLAR

 karta-latЛатинская Америка

Термин «Латинская Америка» можно рассматривать как регион, культурно-географический мир или группу государств, имеющих множество географических, политических, культурных и иных сходство между собой и в то же время сильно отличающихся от других государств. (Rus litida)
  davomi »

 


botanika 6 foto

6-sinf oquvchilari uchun botanika fanidan imtihon materiallari

Botanika fanidan bosqichli nazorat og‘zaki so‘rov shaklida o‘tkaziladi. Har bir o‘quvchiga 3 tadan savol beriladi. Savollarning 2 tasi nazariy va 1 tasi amaliy mashg‘ulotga oid bo‘ladi. Har bir berilgan savolga javob 5 ballik tizim asosida baholanadi. Baholar umumlashtirilib, o‘rtacha baho chiqariladi.
Masalan : 4+5+3=12:3=4

davomi »

 


Картинки по запросу bosh miya foto Bosh miya

Bosh miyaning ahamiyati haqida tushuncha. Bosh miya tabiat yaratgan ajoyib mo’jizadir. Odamning bosh miyasi uning aql-idroki, fikrlash qobiliyati, ongi kabi muhim ruhiy xususiyatlarining fizi-ologik asosi hisoblanadi. U tashqi va ichki muhit ta’sirini analiz-sintez qilib, ularga javob qaytaradi. Tananing barcha to’qima va organlari ish faoliyatini bir-biriga bog’lab boshqaradi, organizm bilan tashqi muhitning aloqasini ta’minlab, uni muhit sharoitiga moslashtiradi.

YUKLAB OLISH ⇓

 


                                          Estetika

San'atSan`at – ijtimoiy ong shakillaridan biri bo`lib, insoniyat ma`naviy madaniyatining tarkibiy qismi, dunyoni ma`naviy anglaqshning maxsus turidir. San`atning turli ko`rinishlari voqelikni, undagi xodisa, narsa va holatlarni o`zlariga xos usullar yordamida aks ettiradi (masalan, musiqada- tovushlar, ularning o`zaro bog`lanishi, uyg`unligi orqali, badiiy adabiyotda-so`z, obrazlar orqali). Lekin shu bilan birga ular o`rtasida ma`lum umumiylik mavjud. Bu umumiylik shundan iboratki, ularning hammasida voqelik badiiy — obrazli tarzda aks ettiriladi.

YUKLAB OLISH ⇓

 


akvarelAkvarel

Akvarel lotincha so’z bo’lib, suvga qoriladigan bo’yoq, shuningdek, “akvareldan ishlangan rasm” degan ma’noni bildiradi. Akvarel qadimgi Misr, Yaponiyada keng qo’llanilgan. XIX asrda akvarelda yirik san’at asarlari ishlash juda taraqqiy etgan. Akvarel bilan ishlash bundan bir yarim asr avval Angliyada rivojlangan edi. D.Kozens, Tyorner, D.Kondtabel, R.Bonington, T.Gyortin kabi rassomlar o’zlarining asarlarida Angliyaning go’zal tabiatini mohirlik bilan tasvirlaganlar. Rossiyada esa akvarel bilan ishlash san’ati XVIII asrdan e’tiboran keng yoyila boshladi.

 YUKLAB OLISH ⇓

 


Alisher NavoiyAlisher Navoiy

Nizām-al-Din Alī-Shīr[1] Herawī (Chagatai and Persian: نظام الدین على شير هروی; Uyghur: ئەلىشىر نەۋائى; Uzbek: Alisher Navoiy) (9 February 1441 – 3 January 1501) was a Central Asian politician, mystic, linguist, painter, and poet of Uyghur origin who was born and lived in Herat. He is generally known by his pen name Navā’ī (Persian: نوایی, meaning «the weeper»). Because of his distinguished Chagatai (Middle Turkic) poetry, he is considered by many throughout the Turkic-speaking world to be the founder of early Turkic literature. (Ingliz tilida)

YUKLAB OLISH ⇓

 


An'analarAn’analar va urf-odatlar

O’zbek oilasining asosiy o’ziga xos xususiyatlari mehmondo’stlik va yoshi kattalarga an’anaviy hurmat-ehtiromli muomala qilishdir. O’zbeklar odatda bir nechta avlodlardan iborat bo’lgan katta oilalar tarkibida yashaydi, shuning uchun ular ko’proq hovlisi bo’lgan katta uylarni yoqtirishadi. Maishiy hayotida mehmondo’stlikning bir qismi bo’lgan choyxo’rlik marosimi katta ahamiyatga ega bo’ladi. 

YUKLAB OLISH ⇓

 


AvestoAvesto

«Avesto» eramizdan oldingi VII asrning oxiri va VI asrning boshlarida yaratilgan. Uning qadimgi qismlari miloddan avvalgi 2000-1000 yillarga taalluqli, deb qaraladi. «Avesto»ning bizgacha yetib kelgan nusxalarida Eron shohi Kayxisrav va Turon shohi Franhrasyan (Afrosiyob) o’rtasidagi munosabatlar ifodasini topgan. Bunday tarixiy voqyelik miloddan avvalgi 620 –yillarga to’g’ri  keladi. «Avesto» zardo’shtiylik dinining muqaddas kitobidir. Uning yaratilish vatani – Markaziy Osiyo. Shu sababli bu kitob Markaziy Osiyo xalqlarining mushtarak yodgorligidir.

YUKLAB OLISH ⇓

 


avloniyAvloniy va musiqa san’ati

O`rta Osiyo ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotida muhim o`rin tutgan jadidchilik harakati, adabiyoti va san’atining yirik namoyondalaridan biri bo`lmish Abdulla Avloniy milliy teatr va musiqa san’ati ravnaqi, xalqimizni ma’naviy qashshoqlikdan qutqarish, umumxalq madaniyatini yuksaltirih yo`lida faol ish olib borgan siymolardandir.

YUKLAB OLISH ⇓

 


Bobur

Zahriddin Muhammad Bobur

O’rta asr Sharq madaniyati va adabiyotining buyuk namoyandasi Zahriddin Muhammad Bobur 1483 yil 14-fevralda Andijonda tug’ildi. Otasi Umarshayx Mirzo temuriy avlodidan bo’li, Farg’ona viloyatining hokimi bo’lgan. Zahriddin Muhammad Boburo’z davrining taniqli muallim va murabbiylari rahbarligida ta’lim va tarbiya olgan. Otasi Umarshayx Mirzo 1495 yilda vafot etgach,12yoshida uning o’rniga taxtga o’tirdi. Andijonni Shayboniyxon egallagach, Zahriddin Muhammad Bobur Afg’onistonga ketishga majbur bo’ladi.

YUKLAB OLISH ⇓

 


  1  2